medical student rotation pediatrics emergency

VIDEO: FOLLOW ME ON A 15 HOUR SHIFT AT PEDIATRICS ER

VIDEO:

 

It’s been a while since my last update! I’ve been pretty busy lately, which is why I haven’t had time to make any new posts.
As a doctor, part of our job is working on weekends, evenings, or nights (although some specialties are exempt from this, it’s a small minority).
In addition to our rotations in the hospital during daytime hours, we also need to be on duty at the emergency room (ER) on weekends, nights, and evenings.
For example, recently I was on duty during the weekend at the pediatric department, which was a shift from 8:00 in the morning until 23:00 in the evening. It can be pretty tough, but that’s the life of a doctor, right? 😉

The duration of our shifts can vary depending on several factors, such as the year of medical school we’re in, the type of day (weekdays are different), and the type of department (we don’t do night shifts in pediatric care).
In the last year of medical school, for example, we have to do many 24-hour shifts! 😮
I’m planning to vlog one of those 24-hour shifts soon. However, the emergency department of my hospital doesn’t want me to film anymore, which is their personal decision. That’s why I’ll have to get creative and film during the breaks! 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gepost!
Ik heb het tamelijk druk gehad de laatste tijd en dat is de reden waarom ik niet zoveel tijd had om nieuwe blogberichtjes te maken. Een deel van het arts-zijn is het feit dat je soms moet werken in het weekend, in de avond en/of in de nacht (sommige specialisaties hebben dit niet, maar dit is maar een kleine minderheid).
Ik was bijvoorbeeld van wacht tijdens het weekend op de spoedafdeling van pediatrie met een shift die duurde van 8 uur ‘s ochtends tot 23 uur ‘s avonds.
Het is soms best wel zwaar, maar dat is het leven van een arts, toch? 😉
De lengte van de shifts varieert afhankelijk van een aantal factoren. Het hangt af van in welk jaar geneeskunde je zit, het type dag (weekdagen zijn natuurlijk anders) en het type afdeling (we hebben geen nachtshiften op de afdeling kindergeneeskunde).
In het laatste jaar van de geneeskunde moeten we bijvoorbeeld vaak shiften van 24 uur doen! 😮
Ik ben van plan om één van die 24 uur shiften te vloggen, maar ik moet wel zeggen dat de spoedafdeling niet graag heeft dat ik vlog, dus daarom zal ik waarschijnlijk enkel tijdens pauzes, voor mijn shift en na mijn shift kunnen vloggen.
Ik zal dus een beetje creatief moeten worden!

Here’s a view of the waiting room at the pediatrics ER.

 

We can be on duty in three different departments at the ER: pediatric care, urgent care, and trauma care. Obviously, there are also other departments at the ER, but as students, we only have to be at these three departments.
My favorite department at the ER is pediatric care because I like working with children occasionally! Although I’m not aspiring to have a career in pediatrics, it can be nice once in a while.
I also like trauma care because it’s more related to surgery (even though it’s mainly orthopedics, and again, I’m not aspiring to have a career in this, but I’m very interested in surgery itself!). Then, I have the opportunity to improve my stitching skills, which is a good exercise if I decide to go further into surgery.
I like urgent care the least because it’s mostly adult patients who don’t come with a specific type of trauma, and there’s a lot of internal medicine involved.

 

We kunnen van wacht zijn op 3 verschillende afdelingen op spoed: pediatric care, urgent care en trauma care.
Er zijn ook nog andere afdelingen op spoed maar als studenten moeten wij enkel op de 3 voorgaande afdelingen staan.
Mijn favoriete afdeling op spoed is pediatric care omdat ik af en toe wel graag met kinderen werk!
Ik heb zeker niet de ambitie om voor een carrière in pediatrie te gaan trouwens maar voor af en toe is het wel leuk.
Ik vind trauma care ook wel leuk (de afdeling waar mensen met bv. gebroken benen, snijaccidenten,… gaan) omdat het iets meer gerelateerd is aan chirurgie.
Ik heb dan de kans om mijn hechting skills te oefenen wat toch wel belangrijk is als ik in de richting chirurgie zou verder willen gaan.
Urgent care is hetgene wat ik het minst graag doe. Daar komen alle volwassen patiënten met vanalle type klachten… Het is een beetje algemener en over het algemeen ben ik wat minder voor algemene geneeskunde!

 

So back to the weekend shift at pediatrics!
You can watch the video below to follow my day. It’s important to note that this video was recorded in April 2021, and I’ve decided that I really need to work on improving the video quality.
Enjoy!

Dus terug naar de weekend shift op pediatrie spoed!
Je kan mijn video hieronder bekijken om mijn dag te volgen…
Ook belangrijk om te weten is dat deze video een aantal maanden terug is opgenomen (in april 2021) EN ik heb besloten dat ik dringend moet werken aan een betere beeldkwaliteit.
Maar goed, dat zijn zorgen voor later!
Enjoy!

 

VIDEO: (English subtitles available if you turn them on!)

 

 

 

 

 

ABOUT ME

Hi there! I am Dr. Kim Detollenaere, aesthetic doctor and owner of 'Doctor Contour' aesthetic guide and clinic. I have been a content creator for several years, next to my busy medical life. Get to know more about me on Instagram, Youtube or check out the 'About me' page on this blog for more info!

Subscribe to our newsletter

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Book Now for Expert Aesthetic Services in Antwerp | Doctor Contour

Unlock your confidence with expert aesthetic services in Antwerp. Book now for BTX, fillers, biostimulatoren, lipolyse, PRP, and draadjeslift at Doctor Contour.

Scroll to Top
Receive the latest news

Subscribe To Our Newsletter

Get notified about new articles